eLUBE zmienia się w EVIL LUBRICANTS

elube jako evil

W związku ze sporami prawnymi jakie prowadzimy od 2016 roku z IGOL FRANCE na temat zarejestrowanego przez nas znaku towarowego elube i związanymi z tym utrudnieniami z dalszym wprowadzeniem do obrotu handlowego nowych produktów, ABS Serwis Sp. z o.o. podjął decyzję o rebrandingu naszych produktów smarnych oferowanych w handlu pod nazwą elube.

Od 1 października 2023 roku wszystkie produkowane przez nas środki smarne udostępniane w ofercie handlowej pod nazwą eLUBE zmieniają nazwę na EVIL

Do czasu wyczerpania zapasów magazynowych (nie później niż do 31.12.2023) nazwa eLUBE  funkcjonować będzie równolegle z nową nazwą EVIL Lubricants

Zmianę nazwy i cały proces rebrandingu wykorzystaliśmy również do zwiększenia asortymentu chemii rowerowej i niewielkiej zmiany w dwóch produktach polegającej na udoskonaleniu składu o dodatkowe stałe środki smarne w postaci mikroproszku PTFE.

Mając na uwadze udzielenie odbiorcom naszych produktów pełnej wiedzy na temat rebrandingu produktów elube uruchamiamy nową stronę internetową evillubricants.pl.

Jednocześnie informujemy ,że strona elube.pl będzie nadal istniała lecz nie będzie rozwijana pod kątem prezentacji nowych produktów firmy ABS Serwis .

Łączę pozdrowienia

Karol Adamczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *